מלון ארט גלרי חיפה - מרוות עיסא

בין המפלסים ולצד גרמי המדרגות נמצאים חלונות התצוגה המכילים את עבודות הקרמיקה של מרוות עיסא. הזהות של מרוות כאמנית מבוססת על הקשר שלה למקום, לזמן ולזיכרון האישי והקולקטיבי של עקורי ברעם משם נעקרה גם משפחתה.
הקשר היחיד שהותר להם לקיים עם שורשיהם הוא באמצעות הכנסייה ובית הקברות הנמצאים בכפר הישן, שם הם מתכנסים בחתונות ובלוויות.
מרוות שואלת ממקום אישי, חברתי, דתי ופוליטי שאלות ביקורתיות הנוגעות לשני הטקסים הללו. המוטיבים העיקריים המשמשים בידה הם איקונות, כתרים, לחם הקודש, שאותו היא הופכת לפיתות ומטפחות המוחות את דמעות הצער והכאב בהלוויות ואת דמעות השמחה בחתונות.