מלון ארט גלרי חיפה - נאוה הראל שושני

המונח "סרפן" מתייחס אל הבגד שלבשו הבנות בארץ ישראל בזמן שלפני ועם קום המדינה, כשבראש סדרי העדיפויות הוצבו תהליכי הבניה של הבית הלאומי לעם היהודי.
נאוה הראל שושני יוצקת ומקבעת בחמרי בניה כמו חומר ובטון אפור מקבץ של סמלים חזותיים צבעוניים במטרה לרענן ולחדש את הרעיונות והתפישות המקובעות הנוגעות לסמלים מוכרים.
אל דוגמת מפת השולחן מבית ההורים, צורפו השרוכים האדומים המסמלים את תנועות הנוער ודימוי הצבר המסמל את הישראלי יליד הארץ, היהודי והערבי כאחד, כולם נוגעים במצבור זיכרונות קולקטיביים ואישיים הקשורים בהתיישבות בארץ ישראל.